Hvad er en advokat?

lawyerEn advokat, der nogle gange også kaldes for en sagfører, er en type af jurist, som udøver juridisk rådgivning, og som har lov til at føre retssager på andres vegne. En advokat er en beskyttet titel, og må derfor ikke benyttes hvis man ikke har den nødvendige forudsætning for at kunne kalde sig advokat.

Hvad kræver det at blive advokat?

I Danmark kan man betegne sig som værende advokat, hvis man har en juridisk kandidateksamen og har arbejdet i mindst 3 år hos en juridisk virksomhed. Under kandidaten skal man have bestået den teoretiske eksamen, ligeså vel som at man skal have bestået en prøve i retssagførelse. Derudover kræver det ligeledes at man får en tilladelse fra justitsministeriet, før man kan få lov til at føre retsager for en domstol.

Advokaten i et historisk perspektiv

I Danmark blev titlen særligt benyttet om sagførere, der førte sager ved Højesteret, og som var blevet beskikket af kongen. Efter 1868 blev der dog ikke længere udnævnt advokater til Højesteret af kongen. Denne opgave skiftede i stedet til justitsministeren, ligesom det er tilfældet i dag.

Inden for hvilke områder arbejder en advokat?

Som tidligere nævnt arbejder advokater ofte med retssager. Dog kan de ligeledes yde juridisk rådgivning, for eksempel for virksomheder, hvilket er en stor del af mange advokaters daglige arbejde. På trods af at advokater har et bred spektrum som de kan arbejde indenfor, bliver det dog mere og mere populært for advokater at specialisere sig. Hos store advokatvirksomheder vil man derfor ofte se, at det vil være delt op i mindre grupper, hvor nogen eksempelvis beskæftiger sig med ansættelses- og arbejdsret. En af årsagerne til at man ser denne form for specialisering, er at lovene ofte er meget komplekse, hvorfor det næsten er umuligt at opnå stor viden inden for mange felter på samme tid.

Advokaternes møderet

En nyuddannet advokat vil kun have møderet for byretten, der fungerer som den første instans i retssystemet. Gennem deres videre arbejde kan der herefter opnå møderet for de resterende del af retssystemet i Danmark, hvorefter de til sidst kan opnå møderet for Højesteret.

Add a Comment