Mediation som løsning på konflikt

lawyer who is trained in mediation.Som noget nyt ser man at stadig flere advokater ligeledes er uddannet i mediation. Undersøgelser har nemlig vist, at en hel del konflikter ofte løses bedst ved hjælp af teknikker, der stammer fra mediation. Man ser endda i flere lande, at mediationen er ved at blive et alternativ til det retsvæsen, som man ser i det pågældende land. Med dette indlæg forsøges der er at sætte fokus på hvad mediation er, og hvordan det kan benyttes som et værktøj til at løse konflikter.

Hvad er mediation?

En af de grundlæggende tanker inden for dette felt er, at ansvaret for konflikten overdrages til de parter, som er implicerede i konflikten. Tanken er at parterne selv skal forhandle sig frem til en løsning, som alle parterne kan stå inde for. Denne forhandling sker på baggrund af råd og vejledning fra en advokat, der er uddannet i mediation.

En af fordelene ved mediation er, at konflikterne løses allerede inden de kommer ind til domstolene. Fra en samfundsmæssig vinkel kan man derfor både spare tid og penge, da sagen ikke skal høres ved en domstol.

Hvorfor benytte mediation?

Undersøgelser har vist at mange konflikter er bedre egnet til at blive løst ved hjælp af mediation frem for ved at blive løst gennem en retssag. Mange oplever nemlig at ingen af dem er tilfredse med, hvad domstolen i sidste ende har bestemt. Derfor kan det være bedre for begge parter at finde frem til et kompromis, som de begge kan stå inde for. Forestiller man sig et eksempel, hvor to virksomheder er kommet i konflikt med hinanden, kan det være fornuftigt, at de finder et fælles kompromis. Det kan nemlig være, at de skal arbejde sammen ved en anden lejlighed i fremtiden, hvorved det er vigtigt, at deres konflikt ikke eskalerer yderligere som følge af, at de står over for hinanden i retten.

Add a Comment