Indholdet på denne side henviser sig til personer eller virksomheder, der har en interesse eller et behov for at finde information, der omhandler advokatvirksomheder og advokater generelt, samt forskellige emner inden for lovgivning, der henvender sig specifikt til erhvervslivet. Et par eksempler på disse emner kan være henholdsvis advokatforbehold og fortrydelsesret. Der vil blandt andet være indlæg, der undersøger hvad en boligadvokat kan tilbyde, og hvordan man vælger den bedst mulige. Derudover vil man kunne finde tekster, der beskriver hvad en familieadvokat kan bruges til, og hvornår der kan være behov for vedkommendes hjælp.

Der vil desuden være tekster, der henvender sig specifikt til virksomheder, men som ligeledes indeholder information, der kan være nyttigt for privatpersoner. Dette kan for eksempel være hvad en advokat kan tilbyde en virksomhed, i form af rådgivning og lignende. Slutteligt vil man kunne finde tekster der forklarer, hvordan man kan finde den bedst egnede boligadvokat, og hvordan man vælger den rigtige ejendomsadministrator til sit behov.

Formålet med disse indlæg er at man fra forfatterens side har forsøgt at samle information omkring de tidligere nævnte emner. Dette indhold er samlet således, at det kan være med til at gøre en situation nemmere, for en person der har behov for at finde information om eksempelvis boligadvokater. Det skal dog gøres klart, at der ikke er tale om facitlister til, hvordan man for eksempel finder den rigtige boligadvokat, men indholdet er mere ment som en hjælp, eller en rettesnor til at valget i sidste ende bliver gjort lettere.